BIO Asia–Taiwan 2021 亞洲生技大會

BIO Asia–Taiwan 2021 亞洲生技大會

新聞中心

2021-06-01

海內外頂尖團隊熱烈參與公司展望說明會,立即掌握媒合商機!(6/15前報名享早鳥優惠)

BIO Asia–Taiwan Secretariat

www.bioasiataiwan.com | register@taiwanbio.org.tw | +886-2-2783-6028